Frimærker

Nogle objekter er uden salgspris. I disse tilfælde er du velkommen til at give et bud.

Når der angivet en katalogværdi, bruger jeg udover AFS betegnelserne AFA for Stanley Gibbon, M for Michel og SW for værdien i følge www.stampworld.com

Frimærker vist på plancher fremsendes normalt uden plancher.